parostatek *parostatek

Temat: pożyczka na procent
  Odsetki w wysokości 10% miesięcznie przekracza wysokość maksymalnych odsetek. Art. 359. § 1. Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu. § 2. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe. § 21. Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne). Obecna
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=96675Temat: Zwrot zadatku z umowy przedwstępnej.
...aż 1/4 ceny nieruchomości. Wpisaliśmy tam, że finalizacja transakcji zakupu nastąpi do trzech miesięcy od dnia podpisania tejże umowy, w przeciwnym wypadku sprzedający zwróci mi całą kwotę zadatku (w przypadku mojej rezygnacji z zakupu) lub - w przypadku jego rezygnacji lub sprzedaży mieszkania innej osobie - zadatek wraz z karą za opóźnienie zwrotu w wysokości pewnej kwoty za każdy dzień zwłoki (kwota ta przewyższa dopuszczalną wysokość odsetek maksymalnych liczonych jako czterokrotność wysokości kredytu lombardowego NBP). Transakcja nie doszła jednak do skutku, ponieważ sprzedający (tuż przed podpisaniem umowy przedwstępnej, którą podpisałem, aby mieć jakiś dowód na wpłaconą wcześniej kwotę) podnieśli cenę mieszkania, natomiast ja wycofałem wtedy wniosek o kredyt w banku. Później oni obniżali kilkukrotnie cenę, ale wtedy ja nie miałem...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=110557


Temat: A miałem dziś oglądać piękne zdjęcia na nowym TV HD...
...nie mogą wyłączać ani ograniczać uprawnień konsumenta przewidzianych w ustawie, także w razie dokonania wyboru prawa obcego. W takich przypadkach stosuje się przepisy ustawy. Art. 18. Do umów objętych przepisami ustawy nie stosuje się przepisów rozdziału I działu IV tytułu XI księgi trzeciej Kodeksu cywilnego. Art. 18a. (30) Kto, zawierając z konsumentem umowę o kredyt konsumencki, pobiera korzyści majątkowe przewyższające wysokość odsetek maksymalnych określonych przez ustawę lub zastrzega sobie pobieranie tych korzyści, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Art. 19. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114, z 1981 r. Nr 24, poz. 124, z 1982 r. Nr 16, poz. 125, z 1983 r. Nr 6, poz. 35 i Nr 44, poz. 203, z 1984 r. Nr 54, poz. 275, z 1985 r. Nr 14, poz. 60 i Nr 23, poz. 100, z 1986 r. Nr 39, poz. 193, z 1988 r. Nr...
Źródło: canon-board.info/showthread.php?t=32628


Temat: Niewypłacalna armia!
...odsetek w przypadku gdy przekroczono terminy płatności. Poniżej trochę przepisów: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny1) Art. 359. § 1. Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu. § 2. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe. § 21. Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne). § 22. Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=29984


Temat: Dług bankowy
Od lutego 2006r. wprowadzono ograniczenie wysokości maksymalnych odsetek umownych. Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (tzw. odsetki maksymalne). Jeżeli jednak przekroczy tę wysokość, to będą się należeć odsetki maksymalne. Regulacja dotycząca odsetek maksymalnych ma charakter bezwzględnie obowiązujący, tzn., że strony nie mogą ich w drodze porozumienia...
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=9875


Temat: ksiazki o fotografii
Cytat: Warto zwrócić uwagę, że istnieje pojęcie LICHWY - też karalne. :-) Najwyrazniej nie znasz roznicy miedzy lichwa (pobieranie wygorowanych procentow za pozyczone pieniadze) a po prostu wolnym rynkiem... Prawnie zabronione i karalne jest pobieranie takich wlasnie odsetek a nie wystawianie przedmiotow za dowolna cene. Wysokość odsetek maksymalnych kodeks cywilny określa na czterokrotność stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego a kare (do 3 lat pozb wolnsci) okresla art. 304. K.k.
Źródło: canon-board.info/showthread.php?t=7161


Temat: Za wysokie odsetki
Za wysokie odsetki   Witam, Moi rodzice niespełna 2 lata temu wzięli pożyczkę w wysokości prawie 10 tys. złotych trzeba przyznać, że troche lekkomyśnie bo nie przestudiowali dokładnie umowy. Okazuje się, że kwota odsetek wynosi 3800 zl. Kiedy mi o tym powiedzieli postanowilem troche poszperać w internecie w poszukiwaniu odpowiednich przepisów, i tak: Zgodnie z art. 359$2 z ind. 1 " Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego" czyli około 20% tak? Poza tym zgodnie z art. 7a Ustawy o kredycie konsumenckim: "Art. 7a. Łączna kwota wszystkich opłat, prowizji oraz innych kosztów związanych z zawarciem umowy o kredyt konsumencki, z wyłączeniem udokumentowanych...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=115687


Temat: pożyczka + odsetki
Art. 359 par. 2 ze znaczkiem 1 Kodeksu cywilnego: [cytat:37bz8kx5] Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne).[/cytat:37bz8kx5]. Stopa lombardowa NBP http://www.nbp.pl i po prawej "stopy procentowe".
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=21998


Temat: Unieważnienie popisanej umowy z lichwiarzem ....
A czy jest to lichwa czy też nie może ocenić tylko sąd. W polskim prawie nie została określona wysokość odsetek maksymalnych, można je zatem określić w dowolnej wysokości, pamiętając jednak o pewnych ograniczeniach wynikających z zasad współżycia społecznego. A że owe zasady nie są jasno określone, dlatego podlega to ocenie sądu. Jeżeli sąd uznałby zastrzeżenie tak wysokich odsetek za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, umowa pożyczki byłaby ważna, a zamiast umownych odsetek mogłyby ewentualnie...
Źródło: hazardzisci.org/forum/viewtopic.php?t=1429


Temat: Prosze o pomoc
Warto czytać co się podpisuje Na szczęście jesteś konsumentem a kara umowna tej wysokości to nic innego jak odsetki wyrażone w inny sposób. Wysokość odsetek maksymalnych reguluje ustawa. Nie ma co ukrywać przed sądem próby zapłaty bez ewidencjonowania jej po stronie pośrednika. Myślę że, rozstrzygnięcie będzie takie że, masz zapłacić to co jest w umowie jako podstawa z ustawowymi odsetkami. Szanse na odszkodowanie są znikome. Komornik działał zgodnie z wyrokiem sądu. Lepiej dogadaj sie z tymi ludźmi od działki żeby kasa ci nie przepadła. Warto też pomyśleć może...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=38077


Temat: Oszukano mnie w Lombardzie, co robic !!, Prosze o Pomoc !!!!
Po pierwsze taka umowa miała niedozwoloną wysokość odsetek. Maksymalna wysokość odsetek nie może przekroczyć czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego . Czyli na chwilę obecną około 26% rocznie. Stosunek lombardu nie jest bezpośrednio uregulowany w kodeksie cywilnym. Stosuje się do niego przepisy o pożyczce i zastawie na rzeczach ruchomych. Ani jedna ani drugi stosunek nie nakazuje zawierania pod rygorem nieważności na piśmie. Ale w przypadku umowy...
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=11374


Temat: Mandacik - odsetki, przedawnienie, egzekucja
...obcych państw. Dodaj do tego jeszcze ogólne przepisy KC dotyczące zobowiązań: Cytat: Art. 359. § 1. (146) Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu. § 2. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe. § 21. (147) Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne). § 22. (148) Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=116014


Temat: Odsetki ustawowe
...ustawowe wynoszą 13% w skali roku (na podst. rozp. RM z dnia 12 grudnia 2008 r....) Z tego co się orientuje jeśli w umowie z kontrahentem nie ustalono innych odsetek, stosuje się odsetki ustawowe. Jelsi jednak w umowie określono wysokość odsetek, stosuje się te ustalone w umowie. Jednak jeśli wysokość odsetek ustalonych przez kontrahenta przewyższa czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego (który wynosi obecnie 5%), stosuje się maksymalną wysokość odsetek (czyli nie więcej niż 20% w skali roku). kc
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=135199


Temat: Hipoteka zabezpieczy kilka wierzytelności.
...w granicach wpisu limitu tych odsetek do księgi wieczystej. Odsetki nieujawnione nie będą korzystały z ochrony - wyjaśnia Edward Kryński. W opinii prof. Bogudara Kordasiewicza z Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie możliwość ustanawiania jednej hipoteki na kwotę kredytu głównego oraz odsetek spowoduje odpowiednie reakcje banku, które będą chciały mieć solidne zabezpieczenie. - Najprawdopodobniej banki zechcą wpisywać maksymalną wysokość odsetek z dużym naddatkiem. Wszystko po to, aby uzyskać maksymalne zabezpieczenie - wyjaśnia prof. Bogudar Kordasiewicz. Zdaniem dr. Zbigniewa Banaszczyka z Uniwersytetu Warszawskiego na wpisywanie wygórowanej kwoty odsetek do księgi wieczystej nie pozwoli konkurencja na rynku bankowym. - Konkurencja i rynek wymusza pewne zachowanie banków, które nie może być zupełnie dowolne - wyjaśnia dr Banaszczyk....
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=4830


Temat: Oszukano mnie w Lombardzie, co robic !!, Prosze o Pomoc !!!!
Wysokość odsetek maksymalnych znajdziesz w internecie - obecnie to właśnie 26% w skali roku. Dalej to już zwykła matematyka. W Twoim przypadku były to odsetki w wysokości 360% w skali roku.
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=11374


Temat: Zwiększone odsetki za zwłokę
...sądu lub z decyzji innego właściwego organu." Odsetki wynikające z ustawy, czyli z Kc, należą się w wysokości 11,5%. Decyzja sądu ani "decyzja innego właściwego organu" nie miała tutaj zastosowania - była to nasza decyzja, przyjęta uchwałą. Ta uchwała była ową tajemniczą "czynnością prawną". Tak więc we wspólnotach ma zastosowanie również przepis o odsetkach maksymalnych: "§ 2'. Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne)."
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=1798


Temat: pora na limit oprocentowania depozytow?
...> na parterze siedem bankow). > > * MJ Pan Prezes powinien wybrac sie chyba na jakies korypetycje przeciez taki limit juz istnieje :) "Art. 359. [Odsetki] § 1. [142] Odsetki od sumy pieniężnej należąsię tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu. § 2. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe. § 21.[143] Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne). " nigdzie nie jest napisane, ze limit z KC odnosi sie jedynie do kredytow jak dla mnie odsetki od sumy pienieznej, czy tez maksymalne odsteki od sumy pienieznej dotycza takze depozytu...
Źródło: sukcesfinansowy.pl/showthread.php?t=2341


Temat: Odsetki
Odsetki   Jaka jest maksymalna wysokość odsetek jakich można się domagać w związku z nieterminowym zapłaceniem należności wynikającej z faktury VAT ? Czy jeżeli na fakturze jest zaznaczona wysokość odsetek w wysokości 1% ( faktura została przyjęta) to można domagać się takich odsetek ? Dodatkowo zawarta została umowa ustna.
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=63320


Temat: szkoła
Niestety - te umowy są tak konstruowane, że bez względu na to czy uczeń uczęszcza na zającie czy też nie - zapłata za cały rok (semestr) szkole się należy. Uwagi można mieć jedynie co do odsetek, bowiem wydaje się, że przekraczają one wysokość odsetek maksymalnych. Art. 359. § 1. Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu. § 2. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe. § 2(1).
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=3566


Temat: Wypowiedziana umowa kredytu hipotecznego
Odsetki umowne w wysokości 45% w stosunku rocznym są zabronione i stanowią przestępstwo lichwy. Nadto są zabronione przez prawo cywilne jako że przekraczają wysokość odsetek maksymalnych. Odsetki maksymalne nie mogą przekroczyć czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP (art. 359 § 2 [1] k. c.). Od czerwca br. jest to 30% w stosunku rocznym. Każda czynność prawna z zastrzeżeniem wyższej stopy procentowej jest nieważna. Nawet jeśli taką ugodę podpiszecie to w części z odsetkami jest nieważna i będziecie mogli wystąpić do sądu.
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=37101


Temat: Odsetki we wspólnocie
...z dnia 13 października 2005 r.w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz. U. z dnia 14 października 2005 r.) wynoszą one 11,5 % w stosunku rocznym. W art. 481, par. 2 kodeksu cywilnego dopuszczono również możliwość naliczania odsetek w wyższej, niż ustawowa wysokości. Wspólnota mieszkaniowa może podjąć w tym zakresie uchwałę. Podstawę stanowi art. 359 par. 1 kodeksu cywilnego. W § 21 tego przepisu zastrzeżono, że „ maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne)." Od 27 marca 2008 roku procent stopy kredytu lombardowego wynosi 7,25, odsetki maksymalne nie mogą więc przekroczyć 29 procent w stosunku rocznym. Zgodnie z brzmieniem art. 481 § 22 „jeżeli wysokość odsetek...
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=1994


Temat: Życzenia świąteczne
...lombardowego! Czyli 10% rocznie? Jesli chciałeś kogoś przestraszyć, to Ci się nie udało. Mnie rozśmieszyłeś. Stopa lombardowa NBP wynosi 5% rocznie, zatem 200% tej stopy to 10%. To już odsetki ustawowe są większe (13%). Odsetki maksymalne nie mogą przekroczyć czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP, czyli obecnie odsetki maksymalne to 20% w stosunku rocznym. Podstawa prawna - Kodeks cywilny: Art. 359. § 2(1). Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne). § 2(2). Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza
Źródło: forum.siechnice.pl/viewtopic.php?t=2900


Temat: odsetki- na jakich zasadach
...uchwały: Art. 359 § 2 Kodeksu cywilnego: "Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe." Wspólnota może uchwałą ustanowić odsetki wyższe (tak zwane: umowne). Jak w przypadku każdej uchwały, jej przyjęcie wymaga większości głosów, mierzonej udziałami (czyli ponad 50% udziałów musi opowiedzieć się za uchwałą). Odsetki maksymalne - art. 359 § 2(1) Kc: " Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne)." Aktualnie (od 26.02.2009) stopa lombardowa NBP wynosi: 5,5% http://nbp.pl/ Zatem odsetki maksymalne: 22% w stosunku rocznym.
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=3269