parostatek *parostatek

Temat: Jak długo po operacji mogę przebywać na L4?
Nie ma ograniczenia okresu, przez jaki można przebywać na zwolnieniu lekarskim, ale zwolnienie jest płatne przez co najwyżej 182 dni, jeśli jest to ta sama choroba. Potem może być wypłacany zasiłek rehabilitacyjny lub renta. Pracodawca jednak może zwolnić bez wypowiedzenia pracownika przebywającego przez pewien czas na zwolnieniu: "Możliwość rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia występuje więc, gdy niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa: a) dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy, b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,305,97286864,97286864,Jak_dlugo_po_operacji_moge_przebywac_na_L4_.htmlTemat: rozwiązanie umowy o pracę
rozwiązanie umowy o pracę witam wiem, że pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy gdy przebywa on na urlopie lub zwolnieniu ciekawi mnie czy 1. pracownik również nie może wtedy wypowiedzieć umowy? 2. czy można wtedy rozwiązać umowę za porozumieniem stron? pytania zapewne dla Was podstawowe, jednak nie umiem znaleźć na nie odpowiedzi
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,77917325,77917325,rozwiazanie_umowy_o_prace.html


Temat: zwolnienie z pracy
Jeżeli rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło bez wypowiedzenia, to warunkiem zgodnosci z prawem takiej czynnosci jest zaistnienie ktorejs z przeslanek wskazanych w k.p - art.52 lub 53 k.p. ( jest to katalog zamkniety tych przeslanek).W razie nieprzestrzegania przez pracodawce wskazanych przepisów przy rozwiązywaniu stosunku pracy bez wypowiedzenia pracownikowi służy odwołanie do sądu pracy.
Źródło: topranking.pl/1856/47,zwolnienie,z,pracy.php


Temat: FERENC (SLD) - oszukuje wyborców w Rzeszowie
Czy osiągnięcie wieku emerytalnego (i spełnienie warunku do otrzymania emerytury) stanowi samodzielną przyczynę wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę przez pracodawcę? Występuje rozbieżność poglądów, co do tego, czy osiągnięcie przez pracownika wieku emerytalnego oraz uzyskanie prawa do emerytury może stanowić samodzielną przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego zajętym w wyroku z 21.04. 1999 r., PKN 31/99 (OSNAPiUS Nr 13 z 2000 r. poz. 505), wypowiedzenie umowy o pracę ze...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,69,3222288,3222288,FERENC_SLD_oszukuje_wyborcow_w_Rzeszowie.html


Temat: Chcą zlikwidować Warsztaty Terapii Zajęciowej
Chcą zlikwidować Warsztaty Terapii Zajęciowej Dla 22 niepełnosprawnych osób to drugi dom, dla Starostwa Powiatowego w Białymstoku, najwyraźniej zbędny balast. Chodzi o warsztaty terapii zajęciowej w Ogrodniczkach. Od września przestaną istnieć - tak zdecydowało starostwo. Nie chce dać pieniędzy na działalność warsztatów, za to już dało wypowiedzenia pracownikom. Czarek przyjeżdża na warsztaty od dwunastu lat. Nauczył się tu malować. Uwielbia to. Ania potrafi utkać prawdziwe cuda. Nauczyła ją tego jej terapeutka - tu na warsztatach. Krzysztof może tu ćwiczyć i dzięki temu może się poruszać - chociaż o kulach. Jak powiedział Mirosław Rodzik, kierownik warsztatów terapii zajęciowej w Ogrodniczkach - Z dniem pierwszego września zakład zostanie...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,64549622,64549622,Chca_zlikwidowac_Warsztaty_Terapii_Zajeciowej.html


Temat: Paleta możliwości
...nie zmieniły takiej postawy - chociaż jest pewien "postęp", bo nie czytamy już "artykułów" red. Ludwisiak. Nieobecność dyrektora Borusiewicza nie była demonstracją - jest chory. A jeśli chodzi o pobieranie pensji przez trzy miesiące - to przypominam panu red. Kowalewiczowi, że odwołanie z funkcji jest początkiem okresu wypowiedzenia - które trwa zgodnie z prawem trzy miesiące. Zgodnie z prawem w okresie wypowiedzenia pracownik otrzymuje pensje. A pracownik powołany (czyli tak jak dyr. Borusiewicz) dodatkowo nie musi świadczyć pracy. Odpowiednie artykuły są w Kodeksie Pracy. Jednak chyba prawo jest dziedziną obcą red. Kowalewiczowi - może kolejny proces zmobilizuje go do większego zainteresowania się przepisami. I na zakończenie... Kolejny dowód niekompetencji red. Kowalewicza. Na spotkaniu nie było Pana Ministra Merty...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,546,46256705,46256705,Paleta_mozliwosci.html


Temat: Utrata pracy.
...pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 980 z późn. zm.). Przewidują one, że pracodawca zatrudniający mniej niż 20 pracowników w przypadku ich zwalniania np. z powodu złej sytuacji finansowej zakładu nie będzie musiał stosować przepisów ustawy o zwolnieniach z przyczyn pracodawcy, a zatem również wypłacać odpraw pieniężnych. Pracodawca likwidujący stanowisko pracy w zakładzie zatrudniającym poniżej 20 pracowników, powinien wypowiedzieć pracownikowi umowę w trybie art. 30 § 1 pkt 2 Kp, a w świadectwie pracy zaznaczyć, że nastąpiło to z przyczyn pracodawcy - od tego bowiem może być uzależnione nabycie prawa do różnego rodzaju świadczeń (m.in. do świadczenia przedemerytalnego). urlop lub L-4 Przed wypowiedzeniem chroni (ale tylko do czasu!) urlop lub zwolnienie. Szef nie może zwolnić pracownika, który jest na urlopie krótszym niż 3...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,12248,16434396,16434396,Utrata_pracy_.html


Temat: umowa
"Umowa o pracę zawarta na okres próbny rozwiązuje się z upływem okresu, na jaki została zawarta. Dopuszczalne jest również jej wcześniejsze rozwiązanie za wypowiedzeniem, przy czym okres wypowiedzenia wynosi trzy dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza dwóch tygodni; tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż dwa tygodnie; dwa tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi trzy miesiące. Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę powinno zawierać wskazanie jego przyczyny. Niepodanie tej przyczyny lub niewłaściwe jej podanie stanowi naruszenie prawa i umożliwia pracownikowi dochodzenie odszkodowania (zob. wyrok SA w Warszawie z 9.1.2004 r., III APa 139/03, Pr. Pracy Nr 5/2004). Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na okres próbny nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów, pracownikowi...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,520,80058524,80058524,umowa.html


Temat: Kiedy rejestrować sie w Urzędzie Pracy?
Bezrobotni rejestrują się bezpośrednio po rozwiązaniu umowy o pracę, wtedy kiedy otrzymują od pracodawcy świadectwo pracy. W przypadku skróconego okresu wypowiedzenia (art. 36' kp) następuje to właśnie po upływie 1 miesiąca. Za pozostałe miesiące nieistniejącego wypowiedzenia pracownik otrzymuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia. Warto wiedzieć, że pracodawca nie ma obowiązku odprowadzania składki na ubezpieczenie społeczne od kwoty odszkodowania. Otrzymanie odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia skutkuje tym, że bezrobotny nabywa prawo do zasiłku po upływie okresu, za który przyznano odszkodowanie (czyli pobiera zasiłek np. 10 miesięcy a nie 12). Taka jest...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,584,9350392,9350392,Kiedy_rejestrowac_sie_w_Urzedzie_Pracy_.html


Temat: Prawa zwolnionego pracownika z prywatnej firmy
Gość portalu: smutna napisał(a): > umowa na czas nieokreślony,bedzie ze mną rozwiązana umowa bo się > szefowi nie podobam,mam pracować do końca miesiąca Pracodawca ma prawo wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę. Podobnie pracownik też może umowę pracodawcy wypowiedzieć. Jeśli masz umowę na czas nieokreślony na świadectwie pracy musi być zapisany powód rozwiązania umowy. Jeśli nie jest on zależny od Ciebie (np likwidacja stanowiska) a pracodawca zatrudnia co najmniej 20 osób - należy Ci się odprawa. Jeśli będzie to powód związany z Tobą a Ty się z nim nie zgadzasz, możesz występować do...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,87409574,87409574,Prawa_zwolnionego_pracownika_z_prywatnej_firmy.html


Temat: lewe zwolnienie
Można wypowiedzieć pracownikowi pracę podając powódutraty zaufania, narażenia zakładu pracy na straty finansowe. Można udzielić upomnienia lub nagany za wynoszenie kluczy poza zakład pracy. Najlepiej jednak skorzystać z porady specjalisty kadrowego lub konsultanta bhp nawet płatnej porady. Zysk niewspółmierny do przewidywanych strat!!!!!!!! Dziś trudno rozwiązywać problemy bez wiedzy i doświadczenia z takim kodeksem...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,310,473764,473764,lewe_zwolnienie.html


Temat: jak wam sie POdoba pakiet antykryzysowy PO?
...których dzieci nie przekroczyły wieku 14 lat. Ma to pozwolić na godzenie obowiązków rodzinnych z zawodowymi. Organizowanie szkoleń dla pracowników w czasie przestoju lub skróconego czasu pracy przez pracodawcę, który utworzył fundusz szkoleniowy. Objęcie pracowników w czasie postoju szczególną ochroną. Dotyczy to tez pracowników pobierających stypendia i odbywających szkolenia. Zakres tej ochrony polegałby na zakazie wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika. Źródła finansowania i skutki dla rynku pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zasilony środkami z Funduszu Pracy wyłoży 960 mln zł, co pozwoli na udzielenie pomocy 200 tys. pracownikom. Fundusz Pracy dołoży 500 mln zł z przeznaczeniem na sfinansowanie refundacji kosztów szkolenia i studiów podyplomowych oraz...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,97,99465073,99465073,jak_wam_sie_POdoba_pakiet_antykryzysowy_PO_.html


Temat: Co sądzicie o GE Capital Bank S.A. ?
On Sun, 11 Apr 2004 01:38:26 +0200, Markus Sprungk <zfceh@cbfg.cy wrote: Jarek Andrzejewski napisał(a): | Prosić o ksero od razu. Ja jako klient nie muszę o to prosić. To do sprzedawcy należy by taką kopię klientowi udostępnił. Klient nie musi się na tym znać ;) nie musi. Ale jak poprosi, to uniknie być możę "użerania" się z bankiem potem. Podobnie jak z zamykaniem rachunku: formalnie wystarczy dać wypowiedzenie pracownikowi banku, ale każdy chyba w tej grupie doradzi, żeby o potwierdzenie poprosić a także o potwierdzenie zwrotu kart, tokenów itp.
Źródło: topranking.pl/1229/co,sadzicie,o,ge,capital,bank,s,a.php


Temat: Prosba o porade!
Prosba o porade! Witam Wszystkich, sprawa jest nastepujaca: pracownik wraca do praca po okresie polrocznego L-4.Pracodawca wrecza mu wypowiedzenie 3-miesieczne (pracownik przepracowal ponad 3 lata).Przyczyna-dlugotrwale zwolnienie dezorganizujace prace zespolu. Do konca okresu wypowiedzenia pracownik dostaje teoretycznie podobne stanowisko, jednak uniemozlliwiajace z gory uzyskanie comiesiecznej premii wynikowej, wynoszacej maksymalnie 60%.Po prostu pracownik jest niedopuszczany do wykonywania zadan premiowych.Tymczasem w umowie o prace wyraznie mial napisane ze wynagrodzenie sklada sie z podstawy+premii wynikowej. Z zwiazku z tym jest pytanie czy pracodawca postepuje slusznie??? Chyba nie moze tak robic ,skoro...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,22462149,22462149,Prosba_o_porade_.html


Temat: wypowiedzenie pracy przez pracownika maile-wazne??
Gość portalu: Asia napisał(a): > Wypowiedzenie drogą internetową jest nieważne, musi Ci to podpisać > pracodawca. Jest ważne. Pracodawca nie musi podpisywać wypowiedzenia pracownika. S.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,70088656,70088656,wypowiedzenie_pracy_przez_pracownika_maile_wazne_.html


Temat: WYCHOWAWCZY
WYCHOWAWCZY CZY PRACODAWCA MOŻE DAĆ WYPOWIEDZENIE PRACOWNICY PRZEBYWAJĄCEJ NA URLOPIE WYCHOWAWCZYM? KIEDYŚ NIE MÓGŁ, CZY W TEJ KWESTII COŚ SIĘ ZMIENIŁO? POZDRAWIAM! KASIA
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,567,5241056,5241056,WYCHOWAWCZY.html


Temat: wypowiedzenie na podstawie maila i stron WWW
Czy pracodawca ma prawo sprawdzać na komputerze danego pracownika bez jego zgody oraz wiedzy, jakie przeglądał strony internetowe (prywatnie) i czy na tej podstawie może wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę? Ta sama rzecz dotyczy sprawdzania poczty wysłanej i odebranej. Czy wykorzystywanie firmowego łącza internetowego do celów prywatnych jest poważnym naruszeniem przepisów? Za pomoc dziękuje. Piotr pkolsut@op@pl
Źródło: topranking.pl/1856/wypowiedzenie,na,podstawie,maila,i,stron,php


Temat: kwestia L4 a wypowiedzenie - jeszcze raz ...
...masz, to lepiej wyślij "umyślnego". > aaa czy wypowiedzenie powinno opiewac na date piatkowa 3.10 jako rozwiazaniem > z tym dniem ? Wypowiedzenie bez okresu wypowiedzenia jest wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym, a więc nie musi zawierać żadnej daty. Ważna jest data złożenia. Podobnie wypowiedzenie z okresem wypowiedzenia. To Kodeks PRacy ustala kiedy umowa o pracę się rozwiązuje (chyba, że w okresie wypowiedzenia pracownik wraz z pracodawcą ustalą jego skrócenie). Tu też ważna jest jedynie data złożenia wypowiedzenia. Jedynie w rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron trzeba wpisać uzgodnioną datę rozwiązania umowy. S.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,85191764,85191764,kwestia_L4_a_wypowiedzenie_jeszcze_raz_.html


Temat: Prawo pracy?
...stosunku pracy w przypadku osób chronionych (w tym przypadku na mocy przepisu szczególnego). Ale niespełnienie obowiązku nie powoduje automatycznie (ipso iure) bezskuteczności wypowiedzenia umowy o pracę lub zmiany jej warunków. Kodeks pracy formułuje tryb postępowania w przypadku naruszenia przez pracodawcę praw pracowniczych - w tym przypadku przysługuje pracownikowi odwołanie do Sądu Pracy. Termin na wniesienie wynosi 7 dni od doręczenia pracownikowi wypowiedzenia. W takich ewidentnych przypadkach Sądy Pracy orzekają bezskuteczność wypowiedzenia (z tym że pracodawcy bardzo często sami weryfikują swoje działania jeszcze przed sprawą). Co do "wskórania" czegokolwiek w sądzie, to właśnie w Sądach Pracy pracownicy zwykle mogą wskórać b. wiele (z tego powodu organizacje pracodawców są bardzo nie zadowolone). Co do ww. konkretnego przypadku - cóż 7 dni już...
Źródło: topranking.pl/1856/prawo,pracy.php


Temat: Nie możemy sobie na Ciebie pozwolić...
Jak dawno tego meza twojej kolezanki usuneli z pracy? Uwazam, ze moglby sparwe podac do sądu, jesli za dwa miesiace to stanowisko znowu bylo obsadzowne, a oni mu zlozyli wypowiedzenie, to moze dochodzic odszkodowania w sądzie, to jest dyskryminacja osob chorych i ponizanie ich , poza tym nie wolno zlozyc pracownikowi wypowiedzenia z powodu choroby i zostawic go na lodzie.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,37372,38103256,38103256,Nie_mozemy_sobie_na_Ciebie_pozwolic_.html


Temat: Sugestia a'propo armii
...nie pojechałem na "urlop" i mogę spokojnie odpowiedzieć dlaczego III RP ma 180 tyś armię. Dlatego, że nas nie stać na mniejszą oraz na większą. Ta odpowiedź jest dziwna ale prawdziwa. Trzeba zrozumieć, że próba drastycznego ograniczenia ilości ludzi w armii jest kłopotliwa z punktu widzenia ekonomicznego, przykład: w grudniu 1998r rozwiązano dwa Okręgi Wojskowe i zgodnie z Prawem Pracy wraz z rozwiązaniem zakładu pracy trzeba dać wypowiedzenia pracownikom lub zaproponować im przejście na równorzędne stanowiska lub wypłacić odprawy- z kadrą zawodową nie ma problemu oni nie podlegają pod PP, ale jest duży problem z pracownikami cywilnym - nie zwolniono ich ponieważ MON nie miał kasy na wypłacenie w grudniu odpraw!  A są to tylko dwa okręgi! Dalej - między innymi Pan Popławski chce aby III RP miała armię zawodową (ja też chcę :-)), OK świetnie, mniejsze...
Źródło: topranking.pl/1581/sugestia,a,39,propo,armii.php


Temat: Opinia o pracy w firmie KAN (Kleosin. Zdrojowa 51)
Co do firmy KAN to na poczatku mialem pozytywne zdanie o niej niestety albo na szczescie z czasem zdanie sie zmienialo az do przelomu , ktory nastapil w pazdzierniku . wtedy kierownik wreczyl wypowiedzenia pracownikom . Powodem tego bylo brak zlecen , cala produkcja niby szla na magazyny, jak dla mnie jest to popier......lone to na h...j pare tygodni wczesniej kierownictwo kazalo zwiekszac produkcje o 100% ??? TO JEST CYRK A NIE FIRMA NIC TAM NIE MA SENSU a co do dyrektora to nie ma takiej osoby ktora potrafila by jego zrozumiec !!! Obecnie tam nie pracuje dostalem jak wielu innych pracownikow wypowiedzenie . a zreszta co ja tu sie bede...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,52,73369638,73369638,Opinia_o_pracy_w_firmie_KAN_Kleosin_Zdrojowa_51_.html


Temat: Umowa na czas nie okreslony
Czy jeśli pracodawca chce mnie zwolnić to czy przy wypowiedzeniu musi podąć przyczyny swojej decyzji.   Art. 38. § 1. O zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nie określony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy. § 2. Jeżeli zakładowa organizacja związkowa uważa, że wypowiedzenie byłoby nieuzasadnione, może w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie pracodawcy umotywowane zastrzeżenia. §...
Źródło: topranking.pl/1857/umowa,na,czas,nie,okreslony.php


Temat: pomocy!!
...pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. § 2. Wymiar zwolnienia wynosi: 1) [20] 2 dni robocze – w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia, 2) 3 dni robocze - w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia, także w przypadku jego skrócenia na podstawie art. 361 § 1. Art. 38. [Tryb wypowiedzenia umowy zawartej na czas nie określony] § 1. O zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nie określony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy. § 2. Jeżeli zakładowa organizacja związkowa uważa, że wypowiedzenie byłoby nieuzasadnione, może w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie pracodawcy umotywowane...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,18199777,18199777,pomocy_.html


Temat: urlop bezpłatny a wypowiedzenie
Od strony prawnej jesteś OK. Spokojnie możesz złożyc wypowiedzenie bedąc na urlopie bezpłatnym - nie musisz w tym celu przerywać urlopu (tylko pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi pracy podczas jego usprawiedliwonej nieobecności, pracownik moze wypowiedzeiec w każdej chwili), ani nawet fatygować sie do firmy: wypowiedzenie możesz przesłac pocztą (najlepiej poleconym, z potwierdzeniem odbioru). Okres wypowiedzenia który musisz uwzględnić zalezy od twojego stażu pracy w tej firmie. Nie musisz tez tłumaczyć się pracodawcy dlaczego rozwiazujesz umowe: wypowiadasz...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,44589289,44589289,urlop_bezplatny_a_wypowiedzenie.html


Temat: zwolnienie-handlowiec-wyniki
...to inna bajka, ale mogą się domagać ;)) pisaniu zwolnienia i nie podpisywaniu pozniej wypowiedzenia ( nie musze zgadzac sie z powodami, a swoja prace wykonuje rzetelnie) ma szanse powodzenia? krotko mowiac jak dlugo moze mi sie udac odwlec koniec wspolpracy z firma? Wypowiedzenie musisz przyjąć (mogą Ci też wysłać pocztą), chyba, że będziesz nieobecny w pracy. Jeżeli nieobecność w pracy jest usprawiedliwiona (choroba, urlop) to w jej czasie nie można wypowiedzieć pracownikowi umowy. Okres wypowiedzenia zależy od stażu pracy w danej firmie. <0,5 roku 2 tygodnie, < 3 lat miesiąc, 3 lat 3 miesiące. Jeżeli nie zgadzasz się z uzasadnieniem wypowiedzenia (albo świadectwa pracy), to możesz podać pracodawcę do sądu pracy.
Źródło: topranking.pl/1856/zwolnienie,handlowiec,wyniki.php


Temat: Telewizja Toruń już blisko
Czy już dano wypowiedzenia pracownikom w Bydgoszczy. Ja mogę zatrudnić tą co zapowiada pogodę. Przemek Orcholski niech wróci!
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,71,16739068,16739068,Telewizja_Torun_juz_blisko.html


Temat: Umowy
Prosze o opisanie wlasnymi slowami... dam plus+++++++ umowa na czas okreslony..... umowa na czas nie okreslony... umowa o dzielo umowa na okres probny... umowa na zastępstwo.. umowa na prace nakladczą... umowa zlecenie... umow za wypowiedzeniem... rozwiązanie umowy o prace.. rozwiazanie umowy za wzajemnym wypowiedzeniem.. rozwiazanie umowy bez wypowiedzenia pracownika..
Źródło: topranking.pl/908/umowy.php


Temat: nie chce 3 mies wypowiedzenia - jak rozmawiac?
jasne rozumiem jak wyglada KP, chodzi o to ze taki punkt wciskaja ostatnio wszystkim przy kazdym awansie, zmianie stanowiska, wiekszej podwyzce itd - polityka kadrowa tego centrum. wrecz uzalezniaja wszystkie powyzsze od podpisania podobnego aneksu kiedykolwiek nadazy sie sytuacja aby 3 miesiace wypowiedzenia pracownikowi wcisnac.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,73658028,73658028,nie_chce_3_mies_wypowiedzenia_jak_rozmawiac_.html


Temat: zaległy urlop podczas wypowiedzenia
sprostowanie Moja wina, bo nie sprawdziłem zmian wprowadzonych do prawa pracy w styczniu tego roku. Niestety, ale w okresie wypowiedzenia pracownik winien wykorzystać zaległy urlop. Tak więc ekwiwalent należy Ci sie tylko za te dni, ktorych nie zdążysz już wykorzystać
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,4323508,4323508,zalegly_urlop_podczas_wypowiedzenia.html


Temat: Praca/Poznań/PROGRAMISTA C#, DirectX
AL. napisał(a): On Sat, 15 Apr 2006 01:01:50 +0200, sg <al@skynet.org.pl_WITHOUT wrote: | A | f)wszystko bez podania przyczyn | tak, masz racj?, firma mo?e wywali? z dnia na dzie? bez okresu | wypowiedzenia pracownika tak po prostu... a potem jak si? pracownik | odwo?a to firma b?dzie musia?a go przywróci? do pracy i mo?e jeszcze | wyp?aci? odszkodowanie Pomijajac cala reszte ktora na ogol mija sie z prawda - typowy kontrakt o prace ma klauzule: "obie strony moga rozwiazac umowe w kazdej chwili bez podania przyczyn". Reszta nie mija się z prawdą, może zamiast takich ogólników powiesz dokładnie w którym to miejscu mijam się z prawdą...
Źródło: topranking.pl/1275/praca,poznan,programista,c,directx.php


Temat: Skrócony okres wypowiedzenia - POMOCY!
Art. 36. Par. 1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie okre?lony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi: 1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, 2) 1 miesi?c, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, 3) 3 miesi?ce, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata. Czesc! Jest jeszczde taki przypisek: Art. 361. § 1. Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nie określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy, określonych w odrębnych przepisach, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do jednego miesiąca; w takim przypadku pracownikowi...
Źródło: topranking.pl/1856/skrocony,okres,wypowiedzenia,pomocy.php


Temat: Mojego pracodawcę
...musi jeden i drugi... Owszem, ale to jest biznes bedacy wlasnoscia pracodawcy, a nie pracownika. Jak pracownik chce ekstra traktowania, to niech sobie zalozy firme (a potem bedzie czasami wyl, zeby jednak siedziec u kogos na etacie, ale to inna sprawa). | c. Od razu musiał jej załatwic pierwszy tydzień urlopu przepłakany i zamiast | wypoczynku latanie z CV? Bo odpoczynek to już tylko jemu się nalezy? | a bo ja wiem? Jest okres wypowiedzenia. Wiadomo, ze w okresie | wypowiedzenia pracownik w pracy tylko przeszkadza: bo ani do nowego | projektu sie nie przydzieli, ani na szkolenie nie posle... wiec lepiej | zwolnic przed urlopem, niech sobie ten urlop wykorzysta podczas okresu | wypowiedzenia (jezeli ktos troche przepracowal, to sa to 3 miesiace, 2 | tygodnie z trzech miesiecy to nie jest powod do przeplakania). Ależ zgoda że najlepszym rozwiązaniem jest wypowiedzenie bez obowiązku świadczenia pracy... Jasne. Nie ma...
Źródło: topranking.pl/1749/mojego,pracodawce.php


Temat: zwolnili mnie po wychowawczym
...dopuścić pracownicę do pracy. Jednocześnie z chwilą dopuszczenia do pracy taka pracownica podlega wszystkim prawom i obowiązkom pracowniczym, i tak jak inni pracownicy jest zagrożona zwolnieniem z pracy. W praktyce sprowadza się to nawet do tego, że tego samego dnia pracownica przystępuje do pracy i otrzymuje wypowiedzenie. Okres wypowiedzenia jest uzależniony od rodzaju umowy o pracę i stażu pracy w danym zakładzie. W okresie wypowiedzenia pracownik świadczy pracę, chyba że pracodawca udzieli mu na ten czas urlopu wypoczynkowego lub w ogóle zwolni go z obowiązku przychodzenia do pracy. Gdybyś miałą jeszcze jakieś pytania, to pisz na maila.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,529,51088873,51088873,zwolnili_mnie_po_wychowawczym.html


Temat: Odszkodowane dla pracodawcy
norgge napisał: > Mam pytanie, jakie odszkodowanie przysługuje pracodawcy gdy pracownik porzuci p > racę, tj. w okresie wypowiedzenia nie przychodzi do pracy? Co to za wypowiedzenie? Bo moze to jest wypowiedzenie pracownika z przyczyn pracodawcy i wtedy nie ma zadnego okresu wypowiedzenia. I czy minal czas na dostarczenie zwolnienia lekarskiego przez pracownika (bo jak znam zycie, to mogl sie rozchorowac)
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,23855538,23855538,Odszkodowane_dla_pracodawcy.html


Temat: URLOPY MACIERZYŃSKI, WYCHOWAWCZY, WYPOCZYNKOWY
Nie można wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę na jakimkolwiek urlopie, także wypoczynkowym. Linusia
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,585,14950441,14950441,URLOPY_MACIERZYNSKI_WYCHOWAWCZY_WYPOCZYNKOWY.html


Temat: Zostałam zwolniona. Poradźcie!!!
Aneto, a jaki był twój formalny status w dniu 28 lutego? z treści postu wywnioskowałam ze byłaś wtedy na urlopie macierzyńskim lub wypoczynkowym? Jesli tak - i możesz to udowodnic - to wypowiedzenie wręczone z tą datą jest z mocy prawa niewazne (nie można wręczyc wypowiedzenia pracownikowi podczas usprawiedliwionej nieobecności!). Druga sprawa - niezależnie od faktycznej/fikcyjnej daty wręczenia wypowiedzenia oczywiście mozesz żądać odprawy. Termin 7 dni na odwołanie dotyczy "zareklamowania" (jak to określiłaś :-) samego faktu wypowiedzenia, np. podważenia jego powodu, ale nie zamyka Ci drogi do żądania odprawy - na to masz znacznie wiecej czasu, tyle ile...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,38156472,38156472,Zostalam_zwolniona_Poradzcie_.html


Temat: Miękkie lądowanie prezydentów
...dzieki jego dywanowym rzadom, robil Pan to co kazal i ciagle Pana opluwali. Czas pokazac teraz Sobusiowi, ze przyslowie KTO Z MIECZEM WOJUJE OD MIECZA GINIE. Niech Pan się nie boi i po lini PRAWA, pokaze Sobusiowi jego miejsce FOTEL PRZED TV i zadnej pracy w bylej spolce WARTA!!!!! I TERAZ SPRAWA ODWOLANIA ZASTEPCOW. Czy to ze dostaja wypowiedzenia 3 m-cy to znaczy ze maja brac kaae i NIC NIE ROBIC????????????? TO JA SIĘ NIE ZGADZAM!!!!!! W OKRESIE WYPOWIEDZENIA PRACOWNIK MA OBOWIAZEK SWIADCZENIA PACY !!!!! Panie KURPIOS……………DAC IM JAKAS PRACE NATENTYCHMAST !!!!
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,55,103806829,103806829,Miekkie_ladowanie_prezydentow.html


Temat: urlop gdzie ile
Pięknego dnia Tue, 30 Jul 2002 08:37:40 +0200, "AJA" <no_spam.@willow.iie.pz.zgora.plzakodował: moge na druga firme przeniesc moj urlop czyli 10/12  czy tez musze w tej obecnej wykonac urlop  caly albno przepadnie ? Nigdy nie przepada. Nie musisz też urlopu wykorzystywać w czasie okresu wypowiedznia (SN orzekł, że w okresie wypowiedzenia pracownik znajduje się w stresie, więc urlop wypoczynkowy nie może spełnić swojej roli). Na "nowego" pracodawcę przechodzi tylko, jeżeli dogada się z poprzednim (niby dlaczego pan Kowalski ma Ci płacić za coś, co należy Ci się od pana Nowaka).
Źródło: topranking.pl/1857/urlop,gdzie,ile.php


Temat: Mojego pracodawcę
...A poza tym: no coz, pracownik ma sporo praw. O ile pracodawca sie miesci wewnatrz tych praw, to nie widze tu wiele zlego. I tak pracodawca zawsze oberwie po tylku (w tym konkretnym przypadku pewnie wypadna odprawy i okres wypowiedzenia, bo z winy pracodawcy...) c. Od razu musiał jej załatwic pierwszy tydzień urlopu przepłakany i zamiast wypoczynku latanie z CV? Bo odpoczynek to już tylko jemu się nalezy? a bo ja wiem? Jest okres wypowiedzenia. Wiadomo, ze w okresie wypowiedzenia pracownik w pracy tylko przeszkadza: bo ani do nowego projektu sie nie przydzieli, ani na szkolenie nie posle... wiec lepiej zwolnic przed urlopem, niech sobie ten urlop wykorzysta podczas okresu wypowiedzenia (jezeli ktos troche przepracowal, to sa to 3 miesiace, 2 tygodnie z trzech miesiecy to nie jest powod do przeplakania). *) niestety, absolutna norma. Zbyt czesto slysze: "panie Jacku, prosze bez uprzedzania zablokowac panu X konto,...
Źródło: topranking.pl/1749/mojego,pracodawce.php


Temat: Zwolnienie dyscyplinarne na chorobowym
...do reducji kadr w celu ograniczenia kosztów pracowniczych. W takich wypadkach często nie ma mowy o winie pracownika, a mimo to, jako tryb rozwiązania umowy przyjmuje się zwolnienie dyscyplinarne. 1. Co ma zrobić pracownik w sytuacji, gdy dostanie dyscyplinarne wypowiedzenie, a jest przekonany o swojej niewinności i prawidłowym wywiązywaniu się z obowiązków? 2. Czy pracownik musi podpisać takie wypowiedzenie? 3. W jakim okresie od daty podpisania wypowiedzenia pracownik może się odwołać do sądu pracy? 4. Na czyją korzyć najczęściej sąd pracy rozstrzyga takie sprawy? <i jedno pytanie troszeczkę oderwane od kontekstu 5. Czy pracodawca może
Źródło: topranking.pl/1854/zwolnienie,dyscyplinarne,na,chorobowym.php


Temat: Dlaczego z radiowej Trójki eliminuje się kulturę?
> kosztem audycji Moniki Makowskiej, którą... nie wiem w końcu - zwolniono? > przeniesiono? otruto? Otruto. Ponoć aktualnie p. Monika jest na zwolnieniu lekarskim (co notabene uniemożliwia wręczenie pracownikowi wypowiedzenia - i dobrze). Pozdrawiam - gepe
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,17,647738,647738,Dlaczego_z_radiowej_Trojki_eliminuje_sie_kulture_.html


Temat: wymowienie
...terminem odejscia. Czy pracodawca ma prawo zatrzymac mnie w firmie i nie > podpisac tego wymowienia? Co moze pracodawca w takiej sytuacji?....Bardzo > prosze kogos zorietowanego o odpowiedz. > P.S. > Jak sie pisze takie wymowienie??? Czas okreslony to bardzo niekorzystna dla pracownika forma umowy. Pracodawca moze ci wypowiedziec z roznych przyczyn a ty mu praktycznie nie. Musisz z nim sie dogadac. jedyna forma, ktora daje szanse wypowiedzenia pracownikowi, to jesli pracodaca spoznia sei z wyplata wynagrodzenia w terminie. Wtedy powolujac sie na opoznienia w wyplacie mozesz zlozyc rezygnacje z pracy. krzysztof
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,7186027,7186027,wymowienie.html


Temat: Powrót do pracy po macierzyńskim
...nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w tym okresie. Jeżeli kobieta po zakończeniu urlopu macierzyńskiego wraca do pracy, nie jest już objęta szczególną ochroną polegającą na ograniczonej możliwości pracodawcy rozwiązania z nią umowy o pracę. Pracodawca może zatem wypowiedzieć umowę o pracę bez względu na to w jakiej sytuacji życiowej czy materialnej znajduje się pracownica. Należy jednak pamiętać, że wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę winno zawierać wskazanie przyczyny tego wypowiedzenia. Niepodanie tej przyczyny lub niewłaściwe jej podanie stanowi naruszenie prawa i uprawnia pracownika do zwrócenia się do sądu pracy z żądaniem odszkodowania lub przywrócenia go do pracy na poprzednich warunkach, a gdy umowa jeszcze nie uległa rozwiązaniu ? Z żądaniem uznania wypowiedzenie za bezskuteczne. (Kancelaria Adwokacka Nikiel i...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,10669,40566509,40566509,Powrot_do_pracy_po_macierzynskim.html